Může pověřená osoba obsluhovat mou datovou schránku?

Datové schránky nejsou zatím povinné, možná ani nebudou a bude se to v budoucnu řešit prostřednictvím doručování na tzv. hybridní schránky, každopádně se jedná o nový fenomén elektronizace státní správy (eGovernmentu).
Datovou schránku může obsluhovat buď samotná osoba, která si ji nechá vytvořit, nebo k tomu může pověřit někoho jiného. Provede to tak, že této osobě, nazýváme ji osobou „pověřenou“, vytvoří její vlastní unikátní účet.
www kolem světa

Administrátor

K obsluze datové schránky může rovněž určit tzv. Administrátora, který pomocí speciálních „admin“ práv může přidělovat přístupy pro další pověřené osoby, a to v rozsahu přístupových práv, která určí majitel datové schránky. Osoba administrátora nachází uplatnění nejčastěji u větších firem a podniků, kde má opodstatnění využívání schránek větším množstvím osob.
Vytvoření účtu pro administrátora nebo pověřenou osobu se provádí několika způsoby:
Na webových stránkách pro datové schránky (mojedatovaschranka.cz) se v sekci nastavení jednoduše vytvoří soupiska oprávněných osob, pověřených osob, nebo administrátora. Systém automaticky generuje pro tato osoby přístupové údaje.

Kontaktní bod České pošty

Druhou možností je kontaktní bod České pošty, tzv. Czech POINT. Na příslušné pracoviště se dostaví jak majitel datové schránky, tak i pověřovaná osoba nebo budoucí administrátor. Jejich totožnost pracovník Czech POINTu ověří skrze občanský průkaz, případně z pasu, nebo u cizích státních příslušníků z povolení k pobytu.
mobil na sešitě
Požádat o rozsah oprávnění pro pověřené osoby lze také písemně na adresu Ministerstva vnitra. Žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis žadatele a rozsah pravomocí pověřených osob, nebo ustanovení osoby administrátora. Každá pověřená osoba i administrátor musí mít v žádosti uvedeno jméno, adresu trvalého pobytu a datum narození. Žádost lze na Ministerstvo vnitra odeslat také e-mailem, ovšem pouze prostřednictvím deklarovaného elektronického podpisu.