Výlet jak se patří


PotÅ™ebujete najít nÄ›jakou zajímavou možnost, kam byste vzali své studenty Äi žáky na Å¡kolní výlet? ChtÄ›li byste, aby se nÄ›Äemu zajímavému pÅ™iuÄili a mohli to využít i ve Å¡kole k nÄ›jakému referátu Äi aby mÄ›li dobrou známku z testu a zkouÅ¡ení? Pak bychom pro Vás mÄ›li skuteÄnÄ› zajímavý návrh. My Vám totiž takové možnosti urÄitÄ› nabízíme, a to skvÄ›lé výlety s programem, který je zajiÅ¡tÄ›ný zkuÅ¡enými průvodci, kteří se o dÄ›ti postarají. VysvÄ›tlí jim vÅ¡e, co bude potÅ™eba, zadají jim témata a pravidla her a mnoho dalších úkolů, za které po celém dni získají patÅ™iÄnou odmÄ›nu. Výlety jsou skuteÄnÄ› rozmanité, staÄí si vybrat, co Vám bude nejvíce vyhovovat.

Dobrodružství pro malé i velké

Tak který Å¡kolní výlet bude ten pravý pro VaÅ¡i třídu? Programy jsou mimo jiné utvářeny podle vÄ›kových skupin žáků, aby na nÄ› nebyly úkoly příliÅ¡ těžké Äi naopak příliÅ¡ jednoduché a tím nudné. Vydáte se s nimi po stopách praÄlovÄ›ka Äi je snad radÄ›ji vezmete do skanzenu, kde se budou moci dozvÄ›dÄ›t vÅ¡e o zvířátkách i o způsobu hospodaÅ™ení, který probíhal v minulosti? Pak zvolte výlety Å tramberk a rozhodnÄ› se nespletete.