Otevřete dveře domu


Venkovní neboli vchodové dveře, mimo jiné funkce, které mají, slouží také jako tepelně izolační a protipožární bariéra mezi interiérem stavby a jejím interiérem. Jako jedna z funkcí domovních dveří je jejich estetický vzhled. Vchodové dveře se výrazně podílejí na vhledu stavby, nebo domu. Vchodové dveře do stavení by se měly vnímat jako součást celku stavby. Zároveň jsou také jedním z prvních detailů, kterých si návštěva ihned všimne. Pro vytvoření konstrukcí a futer dveří u obydlí se vždy v minulosti používalo zásadně dřevo, a to platí stejně tak i u staveb moderních.
zarostlý dům

Okřídlené dveře

·         Pohyblivá výplň dveří se nazývá křídlo. Jednokřídlé dveře se konstruovaly minimálně od středověku. Na místo dnešních moderních kovových pantů a závěsů se dveře stavení usazovaly do takzvané točnice.
·         Zárubně dveří se potom měnily podle architektonických slohů. Vždy se zpracovávaly samostatně, a to jak řemeslníky, tak i malíři.
·         Kamenná ostění byla zdobena profilací, ale někdy je zdobily i rozličné reliéfy.

Jedno, nebo dvě křídla?

Jednokřídlé dveře se potom sbíjely ze širokých a svislých fošen, nebo i prken. Ty se z vnitřní strany vyztužovaly příčnými dřevěnými svlaky. Tato výztuž zabraňovala kromě zkroucení nebo zborcení křídla také proražení křídla zvenčí. Podle těchto svlaků se také nazývají dveře svlakové. Konstrukce svlaků se potom postupem času zjednodušovala do křížové podoby. Dnes se svlaky skryjí uvnitř dveří.
dřevěné okno
Dveře dvoukřídlé
Novější typy dveří se později začaly vyrábět se dvěma křídly. Tato dveřní výplň se začala u venkovských stavení hojně uplatňovat později, až ve druhé polovině devatenáctého století. Tyto dvoukřídlé dveře se uplatňují zejména ve zděných i roubených stavbách. Mohou být využity jako dveře vchodové, tak i interiérové. Dvoukřídlé vchodové dveře mívají potom často prosklený vrchní nadsvětlík.