Prázdným domům je potřeba vrátit život

Když se sejde pár jedinců s dobrým nápadem a chutí něco změnit, je to vždy pro dobrou věc. Tak funguje právě portál Prázdné domy, který mapuje vylidněné objekty v České republice. Zatím je jich v databázi téměř 1500, z toho asi 250 v Praze. Prázdný dům není žádná výhra, kromě toho že v dané lokalitě klesá cena nemovitostí, je spíše problémem fakt, že dům bez obyvatel přitahuje různé negativní sociální jevy.
opuštěný dům
Dobrovolníci portálu Prázdný dům:
–        Vytváří databázi prázdných obydlí včetně fotografií a konkrétních příběhů, které jsou s místem spojeny.
–        Hledají příčinu stavu domu, snaží se kontaktovat majitele a upozorňovat je na neutěšený stav budov. Bojují proti účelovému chátrání budov.
–        Motivují jednotlivce a spolky, aby chátrající objekty zachraňovali. Ukazují dobré příklady v praxi, kdy se záchrana objektu podaří.
–        Ovlivňují ostatní, učí je všímat si svého okolí, zajímat se o významné stavby a starat se o jejich osud.
zničený pokoj
Medializace prázdných domů se iniciativě vede zejména v Praze. O těchto objektech bylo napsáno mnoho článku a někteří majitelé už s dobrovolníky i spolupracují. Např. Městká část Praha 7 si nechala od iniciativy zmapovat vybydlené objekty ve své lokalitě a hledá jejich možné využití. Např. v paláci v Cihelné ulici se teď každoročně koná přehlídka tvorby vysokých uměleckých škol nazvaná Pokoje. Studenti se tak podílí na vybavení a využítí jednotlivých místností dle svých představ. Výsledkem je netradiční výstava.
zničená budova
Do databáze Prázdných domů může svůj příspěvek poslat každý. Stačí zaslat na jejich email adresu prázdného objektu. Dobrovolníci z iniciativy se pak už o vše postarají. Můžete ale také samozřejmě přiložit fotografie či příběhy daného domu a napomoci tak oživit jejich příběh. Každý dům má svou historii, obyvatele, kteří v něm prožili určitou část života a někdy jsou jejich vyprávění a spojení s domy tak zajímavé, že rozhodně stojí za to, aby nezůstali jen v jejich pamětech.