Bydlení a služby s ním spojené

Samozřejmě je ideální mít svoje vlastní bydlení. Ne každému se ale poštěstí, že mu byt odkáže někdo z prarodičů nebo mu jeho vlastní zakoupí rodiče a s dnešním běžným platem se také velká kouzla dělat nedají. Ceny bytů jsou na nejvyšší hranici, jak kdy v historii byly a v případě hypotéky jsou měsíční splátky také celkem vysoké a pro spoustu lidí tak nedosažitelné.
stolek s jablky
A tak pokud se chce někdo osamostatnit a trhnout se z rodinného hnízda, nezbývá než se poohlédnout po bydlení v nájemním bytě. Jaké povinnosti z uzavřené smlouvy pro vás plynou a k čemu všemu jste zavázáni?
Kromě částky za nájem počítejte také s náklady spojenými s užíváním energií, tedy plyn a elektřina a také za odvoz odpadu, teplo, vodné a stočné a jiné, což jsou služby. Do služeb jako takových mohou být zahrnuty i náklady pro firmu provádějící úklid společných prostor.
Obě strany by si tyto částky měly vyjasnit ještě před samotným podpisem smlouvy, neboť částka za nájem se pak můžete neúměrně navýšit právě o tyto platby. Co se týká energií, ty v mnoha případech lze převést na uživatele bytu. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, pak vlastník bytu služby hradí. V průběhu trvání stávají smlouvy však může dojít k tomu, že je uzavřen dodatek, který ošetřuje hrazení služeb ze strany nájemce. Náklady za služby se dají hradit několika způsoby, většinou nájemcem ve formě záloh, které pak podléhají ročnímu vyúčtování, tato varianta je využívána nejčastěji.
křesílko naproti gauči
Nájemce by měl mít možnost nahlédnout do vyúčtování a je povinností pronajímatele předkládat roční vyúčtování služeb, v případě přeplatku tento vrátit nájemci, v opačném případě po něm požadovat doplacení, i když záloha by měla být stanovena tak, aby náklady alespoň o nepatrnou částku převyšovala.
V případě ukončení nájmu v průběhu zúčtovacího období by měla být možnost vyúčtovat služby k datu ukončení užívání bytu. Vše je na domluvě mezi oběma stranami.